Autoliising

Liising on omamoodi pikaajaline liising, mille puhul on õigus maksta ja hiljem lunastada jääkväärtusega. Autoliising eraisikutele tähendab kliendile vähem rangeid nõudeid kui laenule. Auto kuulub ju ettevõttele ja kodanik kasutab transporti ainult volikirja alusel. Seetõttu on riskid minimaalsed. Liisingufirma on maksete suhtes lojaalsem. Kui laen on auto ostmine ja pank on kindlustatud ja pakub suuri intressimakseid.

Autoliisingu eelised

Juriidiliste isikute jaoks tähendab auto ostmine liisinguga märkimisväärset rahalist kergendust ettevõttele. Liisinguautod ei kanta ettevõtte bilanssi ja liisingumaksed kajastatakse brutokuludena. Lisaks on liisingu puhul võimalik tagasi saada käibemaksu. Ka eraisikule on soodne võtta liisingauto. Fakt on see, et kõik kohustuslikud maksed registreerimise ja transpordikindlustuse eest sisalduvad igakuistes maksetes ning liisingu maksesüsteem on palju pehmem kui “lahtivõtmine” pankadega. Liisingufirmad lahendavad ise sõidukite hoolduse, remondi ja kindlustuse probleemid.

Nõuded autoliisingu saamiseks

Liisingufirmadega suhtlemine nõuab minimaalset dokumentide paketti, millega saab tõestada taotleja finantssuutlikkust. Kuid see loetelu on siiski väiksem kui pankade poolt nõutav. See tuleneb asjaolust, et liisitavad sõidukid ei ole liisinguvõtja omandis. Liisinguturul on kaks makseskeemi, finants- ja operatsiooniline, kuid liisinguvõtja otsustab, kumma neist valib. Finantsliising on sarnane tavalise pangakrediidi, tavalise igakuise makse ja intressimääraga. Kogu summa tasumise korral läheb auto liisinguvõtja omandisse.

Autoliisingu menetluspõhimõtted

Kindlustus, maksud ja autoliisingu trahvid

Kõik lisakulud, mis nõuavad auto normaalset kasutamist, kannab lõppkokkuvõttes liisinguvõtja. See võib olla nii lisavarustuse ja kindlustuse ostmine (kohustuslik ja vabatahtlik, aga ka kohustuslik, kuna auto on ettevõtte omand) kui ka transpordimaks. Lihtsalt need kulutused sisalduvad liisingulepingu lõppsummas ja maksed jaotatakse kogu selle kehtivusaja peale.

Mis puutub kaameratest ja videosalvestusest tulenevatesse trahvidesse, siis need maksab rentnik. Tellimused tulevad omanikule ja ta saadab need kliendile. Sellisel juhul muutub trahvide tasumine põhimakseks ja kuni selle teostamiseni ei arvestata sissetulevaid igakuiseid makseid. Pigem makstakse nendest summadest tagasi trahvivõlgnevused ja seejärel aktsepteeritakse lepingu kohase maksena.